Waarmerken

waarmerken

Waarmerken: Pendaftaran akta-akta di bawah tangan pada notaris atasu pejabat-pejabat tertentu untuk mengesahkan isi dan tanda tangan/sidik jari si pembuat akta tersebut (lihat: pasal 1874 BW)

Comments are closed.